Τα αποθέματα
εξαντλήθηκαν!
Η Ενέργεια ολοκληρώθηκε!