Είμαστε σχεδόν έτοιμοι
Ο διαγωνισμός
ολοκληρώθηκε στις
21 Ιουλίου 2022!